I'm Sorry... Sajnálom...

A "delphi program" nem tölthető le!
(átmeneti oldal hiba)

Bezár

I'm Sorry... Sajnálom...

A "css ötlet" nem tölthető le!
(átmeneti oldal hiba)

Bezár

I'm Sorry... Sajnálom...

A "php ötlet" nem tölthető le!
(átmeneti oldal hiba)

Bezár

Információk


Honlap infók:
Adatok
2006. 05. 21-től

Összes látogatás:

Mai látogatás:

Összes látogató:

Mai látogató:

Aktuális látogató:

Üdvözöllek!
(18.206.13.203)
« Előző »
« látogatásod: »
(2023/12/08 - 19:53)
Oldal módosítva:
2012. 10. 17. 12:07.
Buzsák

Beállítások mentése *.ini fájlba

Ha egy programban a felhasználónak különböző paramétereket kell beállítania, akkor felmerül az igény, hogy a program következő indításakor ezek már alapból álljanak rendelkezésre. A legegyszerűbb ezek közül az ablak elhelyezkedése.

A megoldás részletei  »»

ELJÁRÁS és FELHASZNÁLÁS
A "FormCreate" eljárásban megnyitjuk a "programnév".ini fájlt és beolvassuk az adatokat majd beállítjuk a megfelelő paramétereket.

Kijelölés
GeSHi Syntax Highlighting 1.0.8.1 © 2004-2007, Nigel McNie, 2007-2008 Benny Baumann.
 1. procedure TForm1.FormCreate(Sender: TObject);
 2. var
 3.   Status: Integer;
 4.   TipusNev : string; //fájltípus kiterjeszése
 5.   TipusDarab: integer; //fájltípusok száma
 6.   i     : Integer;
 7. begin
 8.   //fájlnév azonos a program nevével
 9.   IniFile := TIniFile.Create(ChangeFileExt(Application.ExeName, '.ini'));
 10.   {elmentett ablak-státusz beolvasása}
 11.   Status := IniFile.ReadInteger ('MainForm', 'Status', 0);
 12.   if Status <> 0 then
 13.   begin
 14.     {elmentett ablak-poziciók és méretek beolvasása és beállítása}
 15.     Top := IniFile.ReadInteger ('MainForm', 'Top', Top);
 16.     Left := IniFile.ReadInteger ('MainForm', 'Left', Left);
 17.     Width := IniFile.ReadInteger ('MainForm', 'Width', Width);
 18.     Height := IniFile.ReadInteger ('MainForm', 'Height', Height);
 19.     TipusDarab := IniFile.ReadInteger ('MainForm', 'TipusDarab', TipusDarab);
 20.     {ablak-státusz beállítása}
 21.     case Status of
 22.       1: WindowState := wsNormal; //ez az alapértelmezett
 23.       2: WindowState := wsMinimized;
 24.       3: WindowState := wsMaximized;
 25.     end;
 26.   end;
 27.   //saját paraméterek kezelése pl: bemeneti fájltípus TComboBox-komponensben
 28.   InFileTipusComboBox.Clear;
 29.   for i:=0 to  TipusDarab-1 do
 30.     begin
 31.       //elmentett típusok beolvasása és beállítása
 32.       TipusNev := IniFile.ReadString ('Tipusok',('Tipus'+IntToStr(i)), TipusNev);
 33.       InFileTipusComboBox.Items.Add(TipusNev);
 34.     end;
 35.   if InFileTipusComboBox.Items.Count=0 then
 36.     InFileTipusComboBox.Items.Add('bmp');
 37.   InFileTipusComboBox.ItemIndex:=0;
 38. end;
 39.  

A "FormClose" eljárásban a már korábban megnyitott "programnév".ini fájlba beírjuk az aktuális(programzárási) adatokat.

Kijelölés
GeSHi Syntax Highlighting 1.0.8.1 © 2004-2007, Nigel McNie, 2007-2008 Benny Baumann.
 1. procedure TForm1.FormClose(Sender: TObject; var Action: TCloseAction);
 2. var
 3.   Status: Integer;
 4.   TipusNev : string; //fájltípus kiterjeszése
 5.   TipusDarab : integer; //fájltípusok száma
 6.   i     : Integer;
 7. begin
 8.   Status := 1; // alapértelmezett
 9.   case WindowState of
 10.     //ha a program-záráskor a státusz normál új pozició és méret adatok
 11.     //beírása fájlba
 12.     wsNormal: begin
 13.       {save position and size only if the state is normal}
 14.       IniFile.WriteInteger ('MainForm', 'Top', Top);
 15.       IniFile.WriteInteger ('MainForm', 'Left', Left);
 16.       IniFile.WriteInteger ('MainForm', 'Width', Width);
 17.       IniFile.WriteInteger ('MainForm', 'Height', Height);
 18.     end;
 19.     wsMinimized: Status := 2;
 20.     wsMaximized: Status := 3;
 21.   end;
 22.   {ha az ablak nem aktív}
 23.   if not Active then
 24.     Status := 2;
 25.   //statusz információ beírása fájlba
 26.   IniFile.WriteInteger ('MainForm', 'Status', Status);
 27.   //saját paraméterek kezelése pl: bemeneti fájltípus TComboBox-komponensben
 28.   //fájl-típusok darabszáma és kitarjesztések beírása fájlba
 29.   TipusDarab:=InFileTipusComboBox.Items.Count;
 30.   IniFile.WriteInteger ('MainForm', 'TipusDarab', TipusDarab);
 31.   for i:=0 to  TipusDarab-1 do
 32.     IniFile.WriteString('Tipusok', ('Tipus'+IntToStr(i)), InFileTipusComboBox.Items.Strings[i]);
 33.   //erőforrás felszabadítása
 34.   IniFile.Free;
 35. end;
 36.  

A "programnév".ini fájl-ban például így néznek ki a beírt paraméterek.

Kijelölés
GeSHi Syntax Highlighting 1.0.8.1 © 2004-2007, Nigel McNie, 2007-2008 Benny Baumann.
 1. [MainForm]
 2. Top=73
 3. Left=298
 4. Width=200
 5. Height=400
 6. Status=1
 7. TipusDarab=2
 8. [Tipusok]
 9. Tipus0=bmp
 10. Tipus1=mp3
 11.  

A két eljárást csak bemásolod a saját programodba, egyezteted-módosítod a megnevezéseket, kibővíted saját igényed szerint(tagokkal, csoportokkal) és használod. Figyelj a beírt adatra - string vagy integer - és nézz bele a delphi help-jébe ha kell! A fenti ismertető csak alapleírás, nem tartalmaz sok egyébb tudnivalót. -pl:"uses" részben kell: IniFiles;-Fájlkereső eljárás

Sokszor volt program írásakor szükségem olyan fájlkereső eljárásra,amely egy adott típust talál meg egy adott könyvtárban és ha kell alkönyvtárakban is. A megtalált fájlokat egy lista-komponensben jelenítse meg.

A megoldás részletei  »»

ELJÁRÁS és FELHASZNÁLÁS
Az eljárást másold be a delphi-programodba, szükség esetén módosíthatod az elnevezésket azonban vigyázz a típusokra!

Kijelölés
GeSHi Syntax Highlighting 1.0.8.1 © 2004-2007, Nigel McNie, 2007-2008 Benny Baumann.
 1. //listáz: hova(TListBox), honnan(path/dir), fájl(típus *.*), alkönyvtárakból is(igen/nem)
 2.  
 3. function TCDRipTestForm.KeresKonyvtarban(const Lista: TListBox; Konyvtar, Fajl: string; AlkonyvtarIs: boolean) : boolean;
 4. var
 5.   DosError: integer;
 6.   Keresett: TSearchRec;
 7.   SDir:string;
 8. begin
 9.   result := false;
 10.   SDir:=Konyvtar;
 11.   If SDir>'' then
 12.     If SDir[Length(SDir)]<>'\' then
 13.       SDir:=SDir+'\';
 14.   DosError:=FindFirst(SDir+Fajl, faAnyFile mod faDirectory, Keresett);
 15.   While (DosError=0) and (not Application.Terminated) do
 16.    begin
 17.     with Lista.Items do
 18.      begin
 19.          if FileExists(SDir+Keresett.name) then
 20.           begin
 21.            Add(Keresett.name);
 22.            //Add(SDir+Keresett.name);
 23.            result := true;
 24.           end;
 25.      end;
 26.     Application.ProcessMessages;
 27.     DosError:=FindNext(Keresett);
 28.     Application.ProcessMessages;
 29.    end;
 30.   FindClose(Keresett);
 31.   If AlkonyvtarIs then
 32.    begin // rekurziv keresés ha alkönyvtár is van
 33.     DosError:=FindFirst(SDir+Fajl, faDirectory, Keresett);
 34.     While (DosError=0) and (not Application.Terminated) do
 35.      begin
 36.       If (Keresett.Attr and faDirectory=faDirectory) and
 37.                                      (Keresett.Name[1]<>'.') then
 38.        begin
 39.         KeresKonyvtarban(Lista,SDir+Keresett.Name, Fajl, AlkonyvtarIs);
 40.        end;
 41.       DosError:=FindNext(Keresett);
 42.       Application.ProcessMessages;
 43.      end;
 44.     FindClose(Keresett);
 45.    end;
 46. end;
 47.  


Az eljárás felhasználásakor az elnevezésket szabadon megválaszthatod csak vigyázz a típusokra!


Kijelölés
GeSHi Syntax Highlighting 1.0.8.1 © 2004-2007, Nigel McNie, 2007-2008 Benny Baumann.
 1. //Változótípusok: TListBox,     string,     string, boolean
 2.  
 3. KeresKonyvtarban(OutListBox, InSearchDir, ExtMp3, false);
 4.  
Komplett Fájlkereső Project

- Ha a számítógépre folyamatosan mentünk zenefájlokat előbb-utóbb eljön az a pillanat, hogy elfelejtjük hol is van egy-egy adott szám, hiába próbáljuk rendszerbe foglalva tárolni. - Most egy fájlkereső komplett ismertetése következik, adott típust talál meg egy adott könyvtárban és ha kell alkönyvtárakban is. A megtalált fájlokat egy lista-komponensben jelenítse meg.
(A program letölthető a " Programozás / Delphi / Letöltések " oldalon.)

A megoldás részletei  »»

. . . S O R R Y . . .

Az ismertető szerkesztés alatt.- Egy talált faágból akkor lesz sétapálca,
ha türelmesen és kitartóan elkezded faragni -
(anonymus)
xhtml   css   cc  

Reklámok