Operációs rendszerek
Böngészők
Egyedi Fontok

A 2009. decemberi helyzet

A különböző böngészők eltérő módon kezelik ill. jelenítik meg a szerző által stíluslapban megadott egyedi font típusokat a feldolgozás során. Abban azonban egységesek, hogy alapból csak azt a fonttípust jelenítik meg, amelyik a felhasználó gépén telepítve van. A fentiek miatt bizonytalan olyan egyedi, szép fonttípust beépíteni egy-egy oldal forráskódjába, amely nincs benne a támogatott fonttípusok listájában. Ezen hiány pótlására került be a CSS2-be a már korábban kidolgozott @font-face szabály, majd a CSS2.1-ből kivették a böngészőgyártók támogatottságának hiánya miatt. Mivel a CSS3-ba ismét bekerült, talán pár éven belül minden böngésző támogatni is fogja.

A "@font-face szabály"

Ezért a "talán" miatt először néhány szó a @font-face szabállyal kapcsolatban. Az egyedi fontok alkalmazásáról, rövid angol nyelvű történeti áttekintés, alkalmazástechnikai leírás található a "Web Fonts" oldalán. Ugyanitt további információk olvashatóak a "font-face" beágyazás böngésző támogatottságáról, a rendelkézésre álló és a beágyazható kereskedelmi betűtípusokról is.

Alternatív megoldások

Mivel a mai napig, a különböző böngésző gyártók még nem egységesen és teljes körűen alkalmazzák, építik be termékeikbe ezt a technikát, ezért különböző áthidaló megoldások születtek az egyedi fonttípusok weboldalon történő megjelenítésére. Egy viszonylag átfogó összesítő található a Zoe Mickley Gillenwater oldalán az elterjedtebb megoldásokról. Az itt felsorolt megoldások közül mutatok be néhányat, melyeket sikerült érdemlegesen kipróbálnom.

Az itt bemutatott megoldások tesztelve:

(Opr: WindowsXP  ›››  Böngésző: Firefox 3.5.5,  Opera 10.10, IE 6.0, Chrome 4.0.223.16 alatt)
(Opr: Mac OS X 10.5.8  ›››   Böngésző: Safari 4.0.4 5531.21.10 alatt)
(Opr: Ubuntu 9.04 Jaunty  ›››   Böngésző: Opera 10.10 alatt)


"CSS Font-face" teszt

A megoldás kivitelezése viszonylag egyszerű, nem igényel nagy mennyiségű plusz forráskódot. Mint itt a teszt oldalon is látható, a betűtípusok változtathatósága érdekében PHP-val generált pár böngészőfüggő CSS-sor megírása és a *.eot plusz *.ttf font-fájlok feltöltése után már működik is. Íme a "CSS Font-face" címszó alatt futtatott kód:

GeSHi Syntax Highlighting 1.0.8.1 © 2004-2007, Nigel McNie, 2007-2008 Benny Baumann.
 1.  
 2.   //aktuális font-típus CSS-beállítás
 3.   echo '<style type="text/css" media="screen">'."\n";
 4.  
 5.   echo '@font-face {'."\n";
 6.   echo 'font-family:"'.$font_Names[$aktual_font].'";'."\n";
 7.   switch ($aktual_browser)
 8.   {
 9.     case "ie":
 10.       echo 'src: url("fonts/'.$font_Files[$aktual_font].'.eot");'."\n";
 11.       break;
 12.     case "opera":
 13.       echo 'src: url("fonts/'.$font_Files[$aktual_font].'.ttf") format("truetype");'."\n";
 14.       break;
 15.    default:
 16.       echo 'src: local("'.$font_Names[$aktual_font].'"), url("fonts/'.
 17.                              $font_Files[$aktual_font] .'.ttf") format("truetype");'."\n";
 18.       break;
 19.   }
 20.   echo '}'."\n";
 21.  
 22.   echo 'div.multi{'."\n";
 23.   echo 'text-align:left;color:black;direction:ltr;text-indent:20px;font-size:18px;'."\n";
 24.   echo 'font-family: '.$font_Names[$aktual_font].', Arial, helvetica, sans-serif;'."\n";
 25.   echo '}'."\n";
 26.  
 27.   echo '.image-leftbox{'."\n";
 28.   echo 'position:relative;float:left;border-style:none;margin:0;padding:0 10px 0 0;'."\n";
 29.   echo '}'."\n";
 30.  
 31.   echo 'h1{'."\n";
 32.   echo 'font-family: '.$font_Names[$aktual_font].', Arial, helvetica, sans-serif;'."\n";
 33.   echo '}'."\n";
 34.  
 35.   echo 'h3, span.kereso{'."\n";
 36.   echo 'font-family: '.$font_Names[$aktual_font].', Arial, helvetica, sans-serif;'."\n";
 37.   echo 'font-size:16px;'."\n";
 38.   echo '}'."\n";
 39.  
 40.   echo '</style>'."\n";
 41.  
 42.  

Az Opera és IE esetében mint látható, egy kicsit másképp kellett megadni az "src" paramétert, mint a többinél.
Az IE -nek nem *.ttf (True TypeFont) vagy *.otf (Open TypeFont), hanem *.eot (Embedded OpenType) fájl kell. (ezért kell egy fontot két változatban feltölteni a kiszolgálóra!)
A CHROME csak akkor jeleníti meg ezzel a módszerrel az egyedi fontokat, ha a következő paraméterrel futtatom (opr: windows esetén), ami egy átlag felhasználótól nem várható el:

chrome.exe --enable-remote-fonts

A Mac OS X/Safari esetében az űrlap elemekre (<select> és <input>) megadott egyedi fon-stílus nem érvényesül (a beállításokban erre vonatkozó módosítási lehetőséget nem találtam).
A fentebb jelzett opr/böngésző variációkkal kapcsolatban van tesztelési tapasztalatom. Ezekben az esetekben az említett feltételekkel (Firefox3.5, Opera10, IE4.0, Safari3.1 fölött és Chrome3.0 fölött kapcsolóval) láthatóan kiválóan és gyorsan működött a megoldás, betűtípusok közötti váltás esetén is.
Összegezve a tapasztalataimat: Ma számomra ez lenne a legjobb megoldás, persze csak akkor ha már a számítógépek többségén a fent említett böngésző verziók futnának. Azonban nem javaslom általánosan a módszer alkalmazását, mivel nincs garantálva a felhasználók többségénél a stabil, verzió független működés.

"JS Cufón-font" teszt

A megoldás kivitelezése egy kicsit több munkát igényel, mint az előző. Először le kell tölteni az alábbi JS fájlokat:     
Következő lépésként a Cufón Generátor segítségével a használni kívánt font-fájlokból létre kell hozni a szükséges XX.font.js fájlokat. A letöltött két fájlt és a generált font-fájlt kell a szerverre feltölteni a működés érdekében.
Az oldal forráskódjának <head> részében meg kell hívni a feltöltött JS -fájlokat, majd be kell állítani a szükséges elemekre a kívánt font-típust. Beállításkor egy adott egyedi fontra az eredeti *.ttf font fájlban vagy a generált XX.font.js fájlban megnézhető font-névvel, egy adott elemre az "elem / class / id"-vel is lehet/kell hivatkozni.

!!!!
A fájlnevekben kerülni kell az ékezetes karaktereket (ha van, a fájlt átnevezni munkábavétel előtt)! Néhány fontnál előfordult, hogy a generált JS -fájlban rossz formában került be a font neve (ékezet volt a névben). Ilyenkor ki kell javítani a "JS-fájlban" a font-fájlban találhatóra és arra is kell hivatkozni a beállításkor!
!!!!

A különböző beállítási módokat és opciókat a Cufón API oldalon lehet tanulmányozni. Legvégül, mint az alábbi forráskód mintában is látszik a </body> előtt még inicializálni kell a "cufon"-t.

GeSHi Syntax Highlighting 1.0.8.1 © 2004-2007, Nigel McNie, 2007-2008 Benny Baumann.
 1. <!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Strict//EN"
 2.          "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-strict.dtd">
 3. <html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" xml:lang="en" lang="hu">
 4. <head>        
 5.   <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />
 6.   <meta http-equiv="Content-Language" content="hu" />
 7.   <meta name="robots" content="all" />
 8.   <meta http-equiv="Cache-Control" content="no-cache" />
 9.   <meta http-equiv="Pragma" content="no-cache" />
 10.   <meta http-equiv="Expires" content="0" />
 11.   <title>Cufón teszt</title>
 12.  
 13.   <!-- IE miatt a "cufon-yui.js" előtt meghívni -->
 14.     <!--[if lte IE 7]><script src="js/jquery-1.3.2.min.js" type="text/javascript"
 15.    charset="utf-8"></script><![endif]-->
 16.     <script src="js/cufon-yui.js" type="text/javascript"></script>
 17.   <!-- aktuális font-js fájlok -->
 18.     <script src="fonts/XX.font.js" type="text/javascript"></script>
 19.     <script src="fonts/XY.font.js" type="text/javascript"></script>
 20.   <!-- egyedi font beállítása a szükséges elemekre -->
 21.     <script type="text/javascript">
 22.       Cufon.replace('h1', {fontFamily:'XX', color:'green', fontWeight:'700'});
 23.       Cufon.set('fontFamily', 'XY').replace('div.multi')('div#cim');
 24.     </script>
 25. </head>        
 26.  
 27.   <!-- A teljes tartalmi rész kódsorai -->
 28.        
 29.   <script type="text/javascript">
 30.     Cufon.now();
 31.   </script>        
 32. </body>        
 33. </html>        
 34.  

Az általam kipróbált összeállítások (oprendszer/böngésző) esetén, eddig nem tapasztaltam problémát vagy működési zavart. Egy valamire azért felhívom mindenki figyelmét:

!!!!
Ha egy elemet beállítottunk egy adott betűtípusra, azon belül a tartalom egy részét egy másik elemmel már nem lehet megváltoztatni.
!!!!

Az előző módszerrel, mint a "CSS Font-face" címszó alatt látni, ez is lehetséges (pl: egy <div> elembe elhelyezett <span> elemmel).
Összegezve a tapasztalataimat: Hosszabb szövegek dekoratív megjelenítésére bátran ajánlom megoldásként, nálam eddig minden összeállításban működött. Azonban szerintem csak akkor érdemes több energiát befektetni és feltölteni viszonylag nagyméretű fájlokat a szerverre, ha az összességében megéri. Rövidebb szövegrész esetében (címek, menüpontok, dekorációk) pedig CSS-háttérképként célszerű betölteni egy valamilyen módszerrel létrehozott "font-kép" -et.

"PHP Image-Font" teszt és "Image Creator"

A "PHP GD library" -ban található függvények felhasználásával is lehetséges futás közben *.ttf típusú font-fájlból létrehozni egy képet ill. képfájlt. Az eddigiek közül talán ennek a módszernek a kidolgozása járt számomra a legtöbb munkával, mivel nem találtam az interneten könnyen beilleszthető megoldást. Végül is sikerült elfogadható formában összehozni egy olyan összetett eljárást, amely alkalmas akár futás-időbeni, akár egy kép-generátor alap-elemeként történő felhasználásra. Kissé bonyolultra sikeredett, mivel próbáltam "univerzálissá" kialakítani.
Íme a "PHP Image-Font" és az "Image Creator" címszó alatt futtatott kód:

GeSHi Syntax Highlighting 1.0.8.1 © 2004-2007, Nigel McNie, 2007-2008 Benny Baumann.
 1.  
 2. //A KÉPET LÉTREHOZÓ FÜGGVÉNY TARTALMA VÁZLATOSAN
 3. {
 4.   //BEGIN behúzó szóköz beállítás
 5.     $indent_count = array(""," ","  ","   ","    ","     ");
 6.     $behuzas = ($behuzas > 5)? 5 :($behuzas < 0 ? 1 :$behuzas);
 7.     $indent = $indent_count[$behuzas];
 8.     //behúzó-jel karakter cseréje behúzó szóközökre (preg_replace-vel)
 9.     $szoveg = charswapping($szoveg,$indent);
 10.   //END  behúzó szóköz beállítás
 11.  
 12.   //BEGIN font-szám minimum beállítása
 13.     if (($font_szam < 1) or ($font_szam > 80))
 14.     { $font_szam = 50; }
 15.     else
 16.     { $font_szam = $font_szam; }
 17.   //END font-szám minimum beállítása
 18.  
 19.   //Teljes szöveg befoglaló téglalap kalkuláció
 20.     $_bx = imageTTFBbox($font_meret,0,getcwd().$font_fajl,$szoveg);
 21.  
 22.   //BEGIN sorok számának megállapítása -> $s
 23.     $s = preg_split('/[\n\r]+/',$szoveg);  //tömb a soroknak
 24.     $nL = count($s);  //sorok száma
 25.   //END sorok számának megállapítása
 26.  
 27.   //BEGIN egy-soros minta-szöveg befoglaló téglalap kalkuláció (font függő)
 28.     $abc ="ÁRVÍZTŰRŐ árvíztűrő GÁT gát ";      
 29.     $font_minta = imageTTFBbox($font_meret,0,getcwd().$font_fajl,$abc);
 30.     $font_W=abs($font_minta[2]-$font_minta[0]);
 31.     $font_H=abs($font_minta[5]-$font_minta[3]);
 32.   //END egy-soros minta-szöveg befoglaló téglalap kalkuláció
 33.  
 34.   //egy-két művelet részletek nélkül (nagyméretű kódok)
 35.     //dőlésszög korlátok beállítása
 36.     //képszélesség/képmagasság (beállított/kalkulált)
 37.     //megjelenített képszélesség korlát beállítás
 38.     //a "$im" alap-kép létrehozása
 39.  
 40.     //Végül a "font-kép + árnyék-kép" létrehozása (balra v. középre v. jobbra igazítással)
 41.       foreach($s as $key => $val)
 42.       { //hosszú számolási műveletek után
 43.         imageTTFText($im, $font_meret, $sor_doles, $_X, $_Y, $font_szin, getcwd().$font_fajl, $val);
 44.         if ($arnyek)
 45.         { imageTTFText($im, $font_meret, $sor_doles, $_X+1, $uj_Y+1, $arny_szin, getcwd().$font_fajl, $val); }      
 46.       }
 47.  
 48.   //a műveletek eredménye
 49.     return $im;
 50. }
 51.   //A FÜGGVÉNY MEGHÍVÁSA (a változók magukért beszélnek)
 52.   $szoveg_kep = (imagettfJustifytext($szoveg, $sorok_szama, $font_fajl, $font_szam,
 53.                                      $igazit_hor, $sor_koz, $kep_szeles, $kep_magas,
 54.                                      $kep_magas_kor, $font_meret, $sor_doles,
 55.                                      $font_szin, $arny_szin,$arnyek, $behuzas));
 56.  
 57.   //A FÜGGVÉNY MEGHÍVÁSA UTÁNI LÉPÉSEK
 58.     //másolás local-fájlba
 59.     $szeles = imagesx($szoveg_kep);
 60.     $magas = imagesy($szoveg_kep);
 61.     $szoveg_kep_local = @imagecreate($szeles, $magas);
 62.     imagecopy($szoveg_kep_local, $szoveg_kep, 0, 0, 0, 0, $szeles, $magas);
 63.     imagepng($szoveg_kep_local, 'created-dir/xy.png');
 64.     //erőforrások felszabadítása
 65.     imagedestroy($szoveg_kep_local);
 66.     imagedestroy($szoveg_kep);
 67.  
 68.   //AZ "xy.png" MEGJELENÍTÉS <img> ELEMBEN
 69.     <img class="font-image" alt="" src="created-dir/xy.png" />
 70.      
 71.  
 72.  

A módszerrel létrehozott font-kép felhasználásának előnye, hogy a szerverre feltölteni csak a szükséges képfájlokat kell és CSS -vel beállítani háttérként. Teszt-célú esettől eltekintve futásidőben nem célszerű létrehozni ezzel a módszerrel egyedi fonttal megjelenített tartalmat, mivel plusz letöltési idővel, plusz feltöltendő állományokkal és elég macerás beállítással kell számolni egy-egy kép-fájl kívánt megjelenésének elérése érdekében (a szükséges paraméterek nagyon függnek az adott font-típustól). Erre bárki rájöhet ha kipróbálja a "Image Creator" címszó alatt lévő Font-Kép Kreátor-t. Futás idejű használattal csak abban az esetben érdemes megpróbálkozni, ha egy díszesen megjelenítendő rész tartalmát viszonylag gyakran kell módosítani/cserélni, a függvény többi bemenő paraméterének változtatása nélkül.

Összegezve a tapasztalataimat: Font-képet rövidebb, díszítő jellegű szövegek dekoratív megjelenítésére célszerű alkalmazni. Ez még akkor is igaz lesz, ha a "font-face" szabály támogatottsága általánossá válik a böngészők többségében, mivel nem szükséges font-állományok feltöltése a szerverre (20-30 pár szavas szöveg-kép kisebb méretű, mint egyetlen fontfájl).
!!!!
Opera esetén ha a beállításoknál nincs bejelölve "Az űrlapok stílusa változtatható" sor, akkor az űrlap elemek esetében a háttérként berakott font-kép nem jelenik meg.
!!!!


!!!!
Kérlek ne feledd, hogy neked kell gondoskodni arról, hogy jogod van bármilyen betűtípus használatára!
Sok font gyártó kifejezetten tiltja az újrafelhasználást és a betűtípusok beágyazását. A felelősség a tiéd megbizonyosodni arról, hogy a helyi jogi és szerzői jogi törvényeknek megfelelően jársz el.
!!!!